KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Aušinimo skystis (antifrizo koncentratas)


Parametrai Aušinimo skystis (antifrizo koncentratas)
Spalva: Mėlyna arba geltona
Pavidalas: Skystis
Kvapas: Bekvapis
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, PH 6,0-9,5
Virimo taškas/virimo sritis, 0C: 160-198
Užšalimo temperatūra, 0C: ne aukštesnė kaip minus 35

Sprogumo ribinės vertės:

žemutinė, tūrio ore:

Viršutinė, tūrio ore:

 

3,2 (etilenglikolio)

15,3 (etilenglikolio)