KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Etilenglikolis


Parametrai Etilenglikolis
Išvaizda: Skaidrus bespalvis sirupo konsistencijos skystis.
Kvapas: Bekvapis
Lydymosi / užšalimo temperatūra, 0C: -130C
Pradinė virimo temperatūra, 0C: 64,70C (1,013 hPa) remiantis literatūros duomenimis
Pliūpsnio temperatūra, 0C: 197,40C
Pliūpsnio temperatūra, 0C: 9,70C (DIN 51755, uždarame inde)
Sprogumo ribinės vertės:  
-viršutinė, % tūrio 15,3
-apatinė, % tūrio 3,2
Santykinis tankis, g/cm3 (200C) 1,11
Tirpumas vandenyje Tirpus