KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Glicerinas


Parametrai Glicerinas
Išvaizda (agregatinė būsena, spalva): Bespalvis skystis
Kvapas: Specifinis
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nėra duomenų
pH, 100 gr/L H2O prie 200C: apie 5
Lydymosi / užšalimo temperatūra, 0C: 18
Pradinė virimo temperatūra, 0C: 290
Garų slėgis, mbar (200C) 0,01
Santykinis tankis, kg/m3 (200C) 1,26
Tirpumas vandenyje tirpus