KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Langų plovimo skysčio koncentratas


Parametrai Langų plovimo skysčio koncentratas
Spalva Bespalvis
Pavidalas Skystis
Kvapas Alkoholio
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 7,0-9,5
Virimo temperatūra, ⁰C 78,7
Užšalimo temperatūra,⁰ C Minus 74

Sprogumo ribinės vertės:

žemutinė, tūrio % ore :

viršutinė, tūrio % ore:


3,6

19,0

Santykinis tankis, g/cm3 0,789