KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Metanolis


Parametrai Metanolis
Išvaizda: Skaidrus skystis
Kvapas: Tipiškas etanolio kvapas
Molekurinė masė: 32,04 g/mol.
Lydymosi / užšalimo temperatūra, 0C: -97,80C
Virimo temperatūra, 0C: 64,70C (1,013 hPa)
Pliūpsnio temperatūra, 0C: 9,70C (DIN 51755, uždarame inde)
Degumas: Labai degus.

Žemutinė sprogumo riba:

Viršutinė sprogumo riba:

7,3% (tūrio)

36% (tūrio)

Santykinis tankis: 0,7871 - 0,8 (200C)