KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Natrio hidroksidas (kaustikinė soda)


Parametrai Natrio hidroksidas (kaustikinė soda)
Išvaizda (agregatinė būsena, spalva): Šviesus gelsvas skystis, gali būti nuosėdų
Kvapas: Kvapo praktiškai nėra
PH: 50 g/l vandeninis tirpalas, 200C: 13 - 14
Lydymosi / užšalimo temperatūra, 0C:  120C (esant 50%),  10C  (esant 30%), -230C (esant 20%)
Pradinė virimo temperatūra, 0C: 1420C (esant 50%), 1180C (esant 30%), 1080C (esant 20%), 
Degumas Nedegi
Specifinė masė, g/cm3 2,02 - 2,13
Tirpumas vandenyje 109 g/100 ml 200C (42 g/100 ml 00C, 335 g/100ml 1000C).