KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Stabdžių skystis DOT-3 / DOT-4


Parametrai DOT-3 DOT-4
Išvaizda (agregatinė būsena, spalva): Skaidrus skystis nuo šviesiai geltonos iki šviesiai rudos spalvos, be nuosėdų ir mechaninių priemaišų
Kvapas: Specifinis
pH: 7,5-11,0
Pradinė virimo temperatūra, 0C:  >205 >230
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje 0C: 131
Tirpumas vandenyje: Tirpus
Tirpumas alkoholyje/kituose tirpikliuose Tirpus
Savaiminio užsidegimo temperatūra 137