KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Alyvos


  

Savybės I-12A I-20A I-40A I-50A
Norma Norma Norma Norma
Kinematinė klampa esant 40°C, mm2/s 13 - 17 29 - 35 61 - 75 90 - 110

Tankis esant 20°C, kg/m3

Tankis esant 15°C, kg/m3

880 890 900 910

Antioksidacinis stabilumas:

Rūgštinio skaičiaus prieaugis, MgKOH/1 g, ne daugiau

Dervų prieaugis, %, ne daugiau

 

0,20

1,50

 

0,30

2,00

 

0,40

3,00

 

0,40

3,00

Rūgštinis skaičius, MgKOH/1 g alyvos, ne daugiau 0,02 0,03 0,05 0,05
Pelenų kiekis, %, ne daugiau 0,005 0,005 0,005 0,005
Mechaninių priemaišų masės dalis Nulis Nulis Nulis Nulis
Vandens kiekis, %, ne daugiau Pėdsakai Pėdsakai Pėdsakai Pėdsakai
Pliūpsnio temperatūra, nustatoma atvirame tiglyje, °C, ne žemesnė 170 200 220 225
Kietėjimo tempertūra, °C, ne aukštesnė -15 -15 -15 -10
Spalva CNT, ne daugiau 1,5 2,0 3,0 4,5
Sieros masės dalis, %, ne daugiau 1,0 1,0 1,1 1,1
Pasirinktų tirpiklių kiekis Nulis Nulis Nulis Nulis