O nasKontaktPlDeRuEnLt

Gacze parafinowe


Nieoczyszczona parafina (gacz) jest używana w różnych gałęziach przemysłu do produkcji różnych wyrobów, np., świec, środków do polerowania, zapałek, atramentów, brykietów, kalki (papieru), brezentu, kompozycyjnych  płyt z drewna. 


1. Gacz  

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       44.0 - 50.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 5.0 - 10.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 2.00 - 3.50

 

2. Gacz  

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       50.0 - 55.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 5.0 - 10.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 3.00 - 3.90


3. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       50.0 - 56.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 6.0 - 11.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 - 5.50


4. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       48.0 - 55.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 10.0 - 15.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 - 4.50

 

5. Gacz

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       47.0 - 52.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 10.0 - 15.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 3.00 - 3.50


6. Gacz

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       50.0 - 58.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 10.0 - 15.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 - 6.00


 7. Gacz 

 Nr. Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                 ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       35.0 - 65.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 12.0 - 30.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 4.00 - 8.00

 

8. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       57.0 - 65.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 Max 16
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 5.00 - 8.00

 

9. Gacz 

 Nr.  Nazwa wskaznika       Standart       Norma
1 Barwa wg. Saybolt                                                ASTM D156 -16
2 Temperatura topnienia, °C -                       58.0 - 65.0                      
3 Zawartość oleju, % ASTM D721 8.0 - 10.0
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s ASTM D445 6.00 - 8.00