O nasKontaktPlDeRuEnLt

Inne surowce parafinowe


Inne surowce parafinowe używane w róznych gałęziach przemysłu.

 

Wosk ochronny JAW-1 (tafle, luz)

 No.   Nazwa wskaznika       Standard                             Norma                 
1 Barwa wg. Saybolt            ASTM D156
ASTM D1500
-10.0
 2.0
2 Temperatura topnienia, °C, nie niższa - 55.0
3 Gęstość w temperaturze 20 ° C, g / cm3, nie niższa - 0.810
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s - 4.5 - 7.5
5 Współczynnik załamania światła w temperaturze 70 ° C, nie więcej  - 1.4600
6 Zawartość wody, %, nie więcej - ślady
7 Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej    - 0.006


Cerezyna (tafle, luz)

 No.   Nazwa wskaznika      Standard                       Norma              
1 Barwa wg. Saybolt           ASTM D156
ASTM D1500
-16.0
 4.8
2 Temperatura topnienia, °C, nie niższa - 75.0 - 80.0
3 Penetracja w temperaturze 25 °C, 0,1 mm, nie więcej  - 18
4 Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej   - 0.02
5 Zawartość wody, % - Brak
6 Zawartość popiołu, %, nie więcej  - 0.02
7 Liczba kwasowa, Mg KOH/1 g, nie więcej  - 0.06
8 Zawartość rozpuszczalną w wodzie kwasów andalkalis, %  - Brak


Odciek (luz)

 No.    Nazwa wskaznika         Standard                        Norma              
1 Barwa wg. Saybolt            ASTM D156
ASTM D1500
-16.0
 2.8
2 Temperatura topnienia, °C, nie niższa                                       - 30.0
3 Zawartość oleju smarującego, % ASTM D721 8.00 - 40.00
4 Lepkosc kinematyczna, mm2/s - 4.5 - 7.5

 

Zmiękczacz parafiny JAPP (tafle, luz)

 No.   Nazwa wskaznika          Norma        
1 Wygląd         Masa krystaliczna brazowego koloru,   
     dopuszczalne są ciemnego brazu     
2 Temperatura płynięcia, °C, nie niższa         60.0
3 Liczba kwasowa, Mg KOH/1 g, nie więcej  0.05
4 Zawartość siarki, %, nie więcej  0.3
5 Zawartość rozpuszczalną w wodzie kwasów andalkalis, %  Brak
6         Zawartość wody, % ślady
7 Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej                  0.1

 

Petrolatum-1 (tafle, luz)

 No.   Nazwa wskaznika                                         Norma                                       
1 Barwa wg. Saybolt             Jasnobrązowy
2 Temperatura płynięcia, °C, nie niższa  60.0
3 Lepkosc kinematyczna, temperaturze 70°C, mm2/s, nie niższa                    12.00
4 Zawartość oleju smarującego, % 4.5 - 7.5
5 Temperatura topnienia, °C, nie niższa            65.0
6 Zawartość wody, %, nie więcej  0.2
7 Zawartość siarki, %, nie więcej  0.25
8 Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej         0.05
9 Temperatura zapłonu, °C, nie niższa    200

 

Petrolatum-2 (tafle, luz)

 No.  Nazwa wskaznika                                    Norma                                  
1 Barwa wg. Saybolt            Jasnobrązowy
2 Temperatura płynięcia, °C, nie niższa  58.0
3 Liczba kwasowa, Mg KOH/1 g, nie więcej  0.1
4 Zawartość rozpuszczalną w wodzie kwasów andalkalis, %               Brak
5 Zawartość wody, %, nie więcej  1.0
6 Zawartość siarki, %, nie więcej  1.0
7 Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej          0.05
8 Zawartość fenolu Brak
9 Temperatura zapłonu, °C, nie niższa  220
10 Penetracja w temperaturze 25 °C, 0.1 mm, nie więcej  70