O nasKontaktPlDeRuEnLt

Oleje


Właściwości I-12A I-20A I-40A I-50A
Norma Norma Norma Norma
Lepkość kinematyczna przy  40°C, mm2/s 13 - 17 29 - 35 61 - 75 90 - 110

Gęstość przy 20ºC, kg/m3

Gęstość przy 15ºC, kg/m3

880 890 900 910

Stabilność przeciw utlenianiu:

Przyrost liczby kwasowej, MgKOH/ 1 g, maks.

Przyrost żywic, %, maks.

 

 

0,20

 

1,50

 

 

0,30

 

2,00

 

 

0,40

 

3,00

 

 

0,40

 

3,00

Liczba kwasowa, mg KOH/1g oleju, maks. 0,02 0,03 0,05 0,05
Ilość popiołu, % maks. 0,005 0,005 0,005 0,005
Część masowa domieszek mechanicznych Brak
Brak
Brak
Brak
Ilość wody, %, maks. Ślady Ślady Ślady Ślady
Temperatura zapłonu w otwartym tyglu, ºC, min. 170 200 220 225
Temperatura zestalania się, °C, maks. -15 -15 -15 -10
Barwa CNT, maks. 1,5 2,0 3,0 4,5
Część masowa siarki, %, maks. 1,0 1,0 1,1 1,1
Część masowa selsktywnych rozpuszczalników Brak
Brak
Brak
Brak