O nasKontaktPlDeRuEnLt

Parafina hydrorafinowana


Parafina hydrorafinowana stosuje się do impregnacji opakowań produktów spożywczych do utworzenia ich giętkiej powłoki; utrzymuje elastyczność i przy niskich temperaturach; również używa się dla powleczenia drewnianych, betonowych i metalowych pojemników, przeznaczonych do przechowywania produktów spożywczych; używana jest do produkcji różnych, zawierających wosk, wyrobów; do produkcji techniki medycznej i kosmetyków.

 

Parafina P-2 (tafle)

No. Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd
Krystaliczna masa białego koloru
2 Temperatura topnienia, °C, nie niższa   52,0
3 Część masowa oleju, %, nie więcej  0,80
4 Barwa, warunkowe gatunki, nie więcej 4
5 Zapach Brak
6 Ilość benzopireny, %, nie więcej Brak
7 Część masowa siarki, %, nie więcej Brak
8 Część masowa wody, %, nie więcej Brak
9 Ilość domieszek mechanicznych Brak
10 Ilość fenolu Brak
11 Ilość furaldehydu Brak
 12   Ilość rozpuszczalnych w wodzie kwasów i ługów Brak

  

Parafina P-2 z RAL certyfikatem (granulat, płatki, tafle, luz)   

  Nr.                                           Nazwa wskaznika                                                                         Norma                          
1 Wygląd          Krystaliczna masa białego koloru             
2 Temperatura topnienia, °C, nie niższa   53.00
3 Część masowa oleju, %, nie więcej  0.80
4 Barwa, warunkowe gatunki +24 - +30
5 Zapach, nie więcej  1.0
6 Część masowa siarki, %, nie więcej 20.0
7 Penetracja w temperaturze 25 °C, 0.1 mm, nie więcej  20
8 Zawartość popiołu, %, nie więcej  0,05
9 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 1/cm Odpowiada
10

Resztkowy rozpuszczalnikt, ppm, nie więcej:

- benzen

- toluen


0,5

2,0

11 Ilość benzopireny, % Brak
12 Część masowa wody, % Brak