O nasKontaktPlDeRuEnLt

Parafiny


Parafina T-1 jest używana w różnych branżach przemysłu jako surowiec do produkcji wyrobów chemii gospodarczej, np., świec, jak również w innych gałęziach przemysłu.


Parafina T-1

Nr.  Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd Masa krystaliczna białego koloru, dopuszczalne są odcienie szarego i żółtego koloru.
2 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej 1,80
3 Temperatura topnienia,°C, nie niższa 52,0 - 58,0
4 Barwa, warunkowe gatunki, nie więcej 11
5 Ilość domieszek mechanicznych brak
6 Ilość rozpuszczalnych w wodzie kwasów i ługów brak
7 Część masowa wody, %, nie więce -

 

 

Parafina NS jest używana jako materiał wiążący przy produkcji płyt pilśniowych, jak również w produkcji zapałek, świec gospodarczych i kultowych i w innych gałęziach przemysłu.


Parafina NS-1

Nr.  Nazwa wskaznika Norma
1 Wygląd

Masa krystaliczna białego koloru, dopuszczalne są odcienie szarego i żółtego koloru.

2 Temperatura topnienia,°C, nie niższa 42
3 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej                  5
4 Część masowa wody, %, nie więce -

 

 Parafina NS-2

Nr.                       Nazwa wskaznika                                                                                     Norma                                                   
1 Wygląd

Masa krystaliczna o kolorze od białego do jasno brązowego lub swiatloszarego.

2 Temperatura topnienia,°C, nie niższa   42
3 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej        5
4 Część masowa wody, %, nie więce ślady

 

 Parafinas NS-3

Nr.

                      Nazwa wskaznika                          

Norma 
1 Wygląd                                               

Masa krystaliczna o kolorze od białego do jasno brązowego lub swiatloszarego.

2 Temperatura topnienia,°C, nie niższa           42
3 Zawartość masowa oleju, %, nie więcej       5
4 Część masowa wody, %, nie więce -
5 Barwa, Saybolt, ASTM D1500, nie więcej 1,0