O nasKontaktPlDeRuEnLt

Dwutlenek tytanu RC 813


Parametry Dwutlenek tytanu RC 813
Zawartość TiO2, % Min. 93.0
> Klasyfikacja R2
Absorpcja oleju g/100g Maks. 21
Wilgotność (przy pakowaniu), % Maks. 0.5
pH 7.0 – 8.0
Pozostałość na sicie (µm 40), % Maks. 0.01
CIE Lab (proszek) L* b*   Min. 97.5 Maks. 2.5