O nasKontaktPlDeRuEnLt

Estry metylowe kwasow tlusczowych (FAME)


Parametry

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)

Część masy estrów 

96,5

Gęstość przy 15°C, kg/m³

860-900

Zawartość siarki mg/kg, nie więcej niż

10

Liczba cetanowa, nie mniej niż

51

Zawartość wody mg/kg, nie więcej niż

500