O nasKontaktPlDeRuEnLt

Etylenoglikol


Parametry Etylenoglikol
Wygląd: Przezroczysty bezbarwny płyn o konsystencji syropu.
Zapach: Bezzapachowy
Temperatura topnienia / krzepnięcia, 0C: -130C
Początkowa temperatura wrzenia, 0C: 64,70C (1,013 hPa) w oparciu o dane z literatury
Temperatura zapłonu,  0C: 197,40C
Temperatura zapłonu,  0C: 9,70C (DIN 51755, w naczyniu zamkniętym
Wartości graniczne wybuchowości:
-górna, % objętości 15,3
-dolna, % objętości 3,2
Gęstość względna, g/cm3 (200C) 1,11
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny