O nasKontaktPlDeRuEnLt

Gliceryna


Parametry

Etylenoglikol

Wygląd (stan fizyczny, barwa):

Bezbarwny płyn

Zapach:

Specyficzny

Próg powstania zapachu:

Brak danych

pH, 100 gr/L H2O przy 200C:

około 5

Temperatura topnienia / krzepnięcia, 0C:

18

Początkowa temperatura wrzenia, 0C:

290

Ciśnienie pary, mbar (200C)

0,01

Gęstość względna, kg/m3 (200C)

1,26

Rozpuszczalność w wodzie

Rozpuszczalny