O nasKontaktPlDeRuEnLt

Koncentrat plynu do mycia szyb


Parametry

Koncentrat płynu do mycia szyb

Barwa

Bezbarwny

Stan

Ciecz

Zapach

Alkoholu

Wartość koncentracji jonów wodoru, PH

7,0-9,5

Temperatura wrzenia, ⁰C

78,7

Temperatura zamarzania, ⁰C

Minus 74

Wartości graniczne wybuchowości:

dolna, objętości % w powietrzu:

górna, objętości % w powietrzu:


3,6

19,0

Gęstość względna, g/cm3

0,789