O nasKontaktPlDeRuEnLt

Plyn hamulcowy DOT-3/DOT-4


Parametry

DOT-3

DOT-4

Wygląd (stan fizyczny, barwa):

Przezroczysty płyn od jasnożółtego do jasnobrązowego, bez osadu i domieszek mechanicznych

Zapach:

Specyficzny

pH:

7.5.-11,0

Początkowa temperatura wrzenia, 0C:

 >205

>230

Temperatura zapłonu w otwartym tyglu  0C:

131

Rozpuszczalność w wodzie

Rozpuszczalny

Rozpuszczalność w alkoholu/innych roztworach

Rozpuszczalny

Temperatura samozapłonu

137