O nasKontaktPlDeRuEnLt

Plyn hamulcowy (koncentrat chlodinczy)


Parametry

Płyn hamulcowy

(koncentrat chłodniczy)

Barwa:

Niebieska lub żółta

Stan:

Ciecz

Zapach:

Bezzapachowy

Wartość koncentracji jonów wodoru, PH

6,0-9,5

Punkt wrzenia/strefa wrzenia,0C:

160-198

Temperatura zamarzania,  0C:

nie wyższa niż minus 35

Wartości graniczne wybuchowości:

dolna, objętości w powietrzu:

górna, objętości w powietrzu:


3,2 (glikolu etylenowego)

15,3 (glikolu etylenowego)