O nasKontaktPlDeRuEnLt

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)


Parametry

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)

Wygląd (stan fizyczny, barwa):

Jasny żółtawy płyn, może występować osad

Zapach:

Praktycznie bezzapachowy

PH: 50 g/l roztwór wodny, 200C:

13 - 14

Temperatura topnienia / krzepnięcia, 0C:

120C (przy 50%),  10C  (przy 30%), -230C (przy 20%)

Początkowa temperatura wrzenia, 0C:

1420C (przy 50%),  1180C  (przy 30%), 1080C (przy 20%) 

Zapalność

Niepalny

Ciężar właściwy, g/cm3

2,02 - 2,13

Rozpuszczalność w wodzie

109 g/100 ml 200C (42 g/100 ml 00C, 335 g/100ml 1000C).