O nasKontaktPlDeRuEnLt

Formowana geotekstyla poliestrowa


 

Opis parametrów

Wartość

PFG-100

PFG-150

PFG-200

PFG-250

PFG-300

PFG-350

PFG-400

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Nominalna gęstość powierzchniowa, g/m2

100

150

200

250

300

250

400

Odchylenie rzeczywistej gęstości powierzchniowej od nominalnej, %

+/-10

+/-12

+/-10

+/-12

+/-10

+/-12

+/-10

+/-12

+/-10

+/-12

+/-10

+/-12

+/-10

+/-12

Nominalna grubość, mm

1,2

1,3

1,6

2,0

2,4

2,9

3,0

Odchylenie rzeczywistej grubości od nominalnej, %

+/-15

+/-17

+/-15

+/-17

+/-15

+/-17

+/-15

+/-17

+/-15

+/-17

+/-15

+/-17

+/-15

+/-17

Obciążenie przy rozerwaniu się, N/100 mm, min:


Według długości

420

350

800

650

1050

900

1200

1050

1500

1350

1700

1550

2050

1850

Według szerokości

320

280

620

550

820

750

900

830

1100

950

1300

1150

1450

1200

Wydłużenie przy rozerwaniu się,%, min:


Według długości

40

38

40

38

40

38

40

38

40

38

40

38

40

38

Według szerokości

40

38

40

38

40

38

40

38

40

38

40

38

40

38