O nasKontaktPlDeRuEnLt

Sieć geotekstyli poliestrowej LavsanGeo


 

Opis parametrów

Wartość

Lavsan Geo-100

Lavsan Geo-150

Lavsan Geo-160

Lavsan Geo-200

Lavsan Geo-250

Lavsan Geo-300

Lavsan Geo-360

Lavsan Geo-400

Gęstość powierzchniowa, g/m2

100+/-8

150+/-12

160+/-13

200+/-16

250+/-20

300+/-24

360+/-29

400+/-32

Obciążenie przy rozerwaniu się , Н/5cm (kН / m), nie mniej niż:

-długość

-szerokość 

110(2,2)

130(2,6)


 


150(3,0)

170(3,4)


 


160(3,2)

180(3,6)


 


250(5,0)

300(6,0) 

300(6,0)

350(7,0)


 


340(6,8)

390(7,8)


 


360(7,2)

430(8,6)


 


380(7,6)

460(9,2)

Wydłużenie przy rozerwaniu się, %, nie więcej niż:

- długość

- szerokość
130

130
130

130
130

130
130

130
125

125
115

115
110

110
110

110

Głębokość, cm

1,3+/-0,4

2,0+/-0,4

2,1+/-0,5

2,3+/-0,5

2,5+/-0,5

2,7+/-0,5

3,1+/-0,5

3,5+/-0,5

Szerokość, cm

600+/-5

600+/-5

600+/-5

600+/-5

600+/-5

600+/-5

600+/-5

600+/-5