O nasKontaktPlDeRuEnLt

Włókniny


Włókniny wykonywane są z połączonych ze sobą wątków. One są szeroko stosowane w sieciach lub arkuszach, które są związane mechanicznie, termicznie lub chemicznie.

Włókninymają szczególne właściwości, takie jak:

  • wodoodporność,
  • miękość,
  • mocność,
  • powstrzymanie rozprzestrzeniania sięognia,
  • sterylność.

Wraz z innymi materiałami włókniny są stosowane osobno lub jako składnik dla produkcji odzieży, mebli, produktów opieki zdrowotnej, produktów przemysłowych.

Nasza firma oferuje produkty z włókniny różnego rodzaju:

  1. Formowana geotekstyla poliestrowa,
  2. Podłoże poliestrowe dla powierzchni dachowej,
  3. Sieć poliestrowa Lavsan TECH-LK
  4. Sieć poliestrowa Lavsan TECH- FT
  5. Sieć geotekstyli poliestrowej LavsanGeo