KontaktaiApie musPlDeRuEnLt

Apie mus


UAB „Iviltra“ įkurta 1997 metais.


Pagrindinė bendrovės veikla yra didmeninė prekyba naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, polimerais ir kitais produktais, tarp kurių yra tekstilės žaliavos ir geležinkelio technika.

2011 metais UAB „Iviltra“ pradėjo parafino briketų ir granulių gamybą. Pagamintą produkciją bendrovė sėkmingai realizuoja Europos ir NVS šalių rinkose.

Profesionali UAB „Iviltra“ komanda visada pasiruošusi pasiūlyti labiausiai Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

 

  Maloniai informuojame esamus ir būsimus mūsų partnerius, kad įmonė tobulindama veiklos procesus vykdo projektą "UAB „Iviltra“ darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą“. Šio projekto tikslas – optimizuoti gamybos procesus, įdiegti verslo valdymo sistemą su detaliu gamybos operacijų planavimu bei padidinti darbo našumą.

 

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
 

Projekto numeris: Nr.S-03.3.1-LVPA-K-806-01-0392

 

Projekto pradžia: 2016 m. gegužės mėn.

Projekto pabaiga: 2017 m. kovo mėn.

 

 

UAB „Iviltra“ eksporto skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose
 
 
UAB „Iviltra“ 2017 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Eksporto skatinimas dalyvaujant
 
tarptautinėse parodose“
 
Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti įmonę ir jos produkciją Kinijoje, Lenkijoje, Vokietijoje,
 
Nyderlanduose, JAV, Italijoje ir Prancūzijoje vykstančiose tarptautinėse specializuotose parodose siekiant
 
rasti naujų klientų, padidinti įmonės eksporto apimtis, pardavimus ir pelną. Projekto metu įmonė dalyvaus 8
 
tarptautinėse parodose.
 
Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3
 
prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.
 
 
 
 
MTEP veiklos kuriant naujus produktus
 
 
UAB „Iviltra“ nuo 2017 m. balandžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Iviltra“ MTEP veiklos kuriant naujus produktus“. Įmonė gamina ir prekiauja vaško granulėmis, briketais, skystu parafinu. Atsižvelgdama į rinkos tendecijas, rinkos poreikius bei ilgametę patirtį, įmonė nusprendė įrengti savo gaminių kūrimo labaratoriją bei intensyvinti vykdomas MTEP veiklas kuriant ir pristatant rinkai naujus produktus. Šiam tikslui pasiekti ir bus įgyvendinamas projektas.
 
Projektas leis vystyti įmonei MTEP veiklas, išlaikyti esamų ir kurti naujų tyrėjų darbo vietas, kurios bus išsaugotos ir projektui pasibaigus. Įmonė plėtos MTEP veiklas ir po projekto įgyvendinimo, tiesiogiai pritaikys projekto rezultatus savo veikloje komerciolizuodama sukurtus produktus. Tai padidins gaminių įvairovę, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose bei leis toliau atlikti naujus tyrimus ir kurti naujus produktus.
 
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2019 m. liepos mėn.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.
 
Bendra šio projekto vertė – 944’958,00 Eur, iš kurių 365’273,30 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
 
 
 
 
 BŪKIME DRAUGIŠKI APLINKAI

Lietuvos gyventojams svarbu suprasti, kad nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos pakuočių atliekos jau po kelių dešimtmečių gali Lietuvą padaryti vienu dideliu sąvartynu. Neišrūšiuotos ir neperdirbtos jos išlieka nesuirusios ilgą laiką:

                                                

Kadangi pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami mūsų planetos gamtiniai ištekliai. Todėl labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

 

Miestų ir gyvenviečių gyventojai tinkamai atsikratyti įsigytų prekių pakuočių atliekomis gali mesdami surūšiuotas pakuotes į viešose vietose pastatytus specialius pakuotės atliekų konteinerius:

 

 

Mesdami išrūšiuotas pakuotes privačiose gyvenamųjų namų valdose esančius konteinerius pagal pakuočių atliekų surinkėjo pateiktas instrukcijas.

 

Pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas- priduodami pakuočių atliekų supirkimo punktuose, esančiuose maisto prekių prekybos vietose.

 

Kad būtų lengviau rūšiuoti, pakuotė žymima sutartiniais ženklais. Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai, kurie nurodo medžiagos tipą.Naudojami tokie pakuotės medžiagų žymėjimai:

 

 

Parafino gamybos proceso modernizavimas

UAB „Iviltra“  nuo 2018 m. balandžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Iviltra“ parafino gamybos proceso modernizavimas“.

Projektas orientuotas į įmonės gaminamų naftos produktų, šiuo atveju parafino, gamybos sritį. UAB „Iviltra“ nuolatos seka rinką bei supančią technologinę, ekonominę, finansinę, teisinę ir socialinę aplinkas, taip pat ieško tolimesnių įmonės plėtros galimybių. Nustačius esamas rinkos tendencijas, konkurentinėse įmonėse diegiamus technologinius sprendimus, nusprendė diegti technologines ekoinovacijas modernizuoti parafino gamybos procesą, taip pagerinti gaminamo parafino bei parafino produktų savybes, taip pat mažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes. Modernizuojant produkto gamybos procesą gaminant ekologiškesnių savybių produktą, bus panaudojami racionalaus išteklių naudojimo bei taršos prevencijos metodai. Projekto metu numatoma įdiegti tokias ekoinovacines technologijas kaip: šildymo termo alyva įranga, produkto vamzdis, produkto aušinimo vandeniu įranga, dujiniai reaktorių degikliai, produkto perpylimo tarp talpų įranga, vakuuminio balinimo įranga.

Sėkmingai įgyvendintas projektas įmonei leis dėl įdiegtų naujų ekoinovacijų padidinti sutaupymus susijusius su parafino bei jo produktų gamyba, tokiu būdu mažės gaminamų produktų savikaina, kuri turės teigiamos įtakos bendradarbiavimui su klientais.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2020 m. balandžio mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas “ įgyvendinimo priemonę „Eco – inovacijos LT +“.

Bendra šio projekto vertė – 1’408’333,04 Eur, iš kurių 478’833,23 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.